تاکید السیسی و بن سلمان بر مبارزه با تروریسم

تاکید السیسی و بن سلمان بر مبارزه با تروریسم
رئیس جمهور مصر و ولی عهد سعودی امروز در قاهره با یکدیگر دیدار و درباره تحولات منطقه بحث و گفت وگو کردند.

تاکید السیسی و بن سلمان بر مبارزه با تروریسم

رئیس جمهور مصر و ولی عهد سعودی امروز در قاهره با یکدیگر دیدار و درباره تحولات منطقه بحث و گفت وگو کردند.
تاکید السیسی و بن سلمان بر مبارزه با تروریسم