تبیین چارچوب مدیریت مخارج عمومی در ایران

تبیین چارچوب مدیریت مخارج عمومی در ایران
در پژوهش حاضر تلاش گردید که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، ابعاد و مولفه های مدیریت مخارج عمومی به روش تحلیل محتوا استخراج و سپس مبتنی بر نتایج حاصله، مدل و چارچوب اولیه معرفی شود.

تبیین چارچوب مدیریت مخارج عمومی در ایران

در پژوهش حاضر تلاش گردید که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، ابعاد و مولفه های مدیریت مخارج عمومی به روش تحلیل محتوا استخراج و سپس مبتنی بر نتایج حاصله، مدل و چارچوب اولیه معرفی شود.
تبیین چارچوب مدیریت مخارج عمومی در ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *