تحلیل ویژگی های عمومی وحرفه ای مدیران مدارس متوسطه ایران ازمنظراسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش

تحلیل ویژگی های عمومی وحرفه ای مدیران مدارس متوسطه ایران ازمنظراسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش
هدف ­مقاله حاضر1ارائه تحلیلی از ویژگی های عمومی وحرفه­ ای مدیران مدارس متوسطه از منظر اسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش است.

تحلیل ویژگی های عمومی وحرفه ای مدیران مدارس متوسطه ایران ازمنظراسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش

هدف ­مقاله حاضر1ارائه تحلیلی از ویژگی های عمومی وحرفه­ ای مدیران مدارس متوسطه از منظر اسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش است.
تحلیل ویژگی های عمومی وحرفه ای مدیران مدارس متوسطه ایران ازمنظراسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *