ترامپ برای خلاص شدن از شکایت بازیگر فیلم های مبتذل، وکیل گرفت

ترامپ برای خلاص شدن از شکایت بازیگر فیلم های مبتذل، وکیل گرفت
در ادامه جنجال ها درباره رابطه غیراخلاقی دونالد ترامپ با یک بازیگر فیلم های مبتذل، رسانه آمریکایی گزارش داده که رئیس جمهور این کشور برای خلاصی از شکایت این فرد، یک وکیل معروف استخدام کرد.

ترامپ برای خلاص شدن از شکایت بازیگر فیلم های مبتذل، وکیل گرفت

در ادامه جنجال ها درباره رابطه غیراخلاقی دونالد ترامپ با یک بازیگر فیلم های مبتذل، رسانه آمریکایی گزارش داده که رئیس جمهور این کشور برای خلاصی از شکایت این فرد، یک وکیل معروف استخدام کرد.
ترامپ برای خلاص شدن از شکایت بازیگر فیلم های مبتذل، وکیل گرفت