ترکیب پرسپولیس برای بازی با الوصل

ترکیب پرسپولیس برای بازی با الوصل
برانکو ایوانکوویچ ۱۱ بازیکن اصلی تیمش را برای دیدار با الوصل امارات معرفی کرد.

ترکیب پرسپولیس برای بازی با الوصل

برانکو ایوانکوویچ ۱۱ بازیکن اصلی تیمش را برای دیدار با الوصل امارات معرفی کرد.
ترکیب پرسپولیس برای بازی با الوصل