تشکر ژاوی از بانوی هنرمند ایرانی

تشکر ژاوی از بانوی هنرمند ایرانی
ژاوی هرناندز بازیکن سابق بارسلونای اسپانیا با انتشار پستی در اینستاگرام از بانوی هنرمند ایرانی تشکر کرد.

تشکر ژاوی از بانوی هنرمند ایرانی

ژاوی هرناندز بازیکن سابق بارسلونای اسپانیا با انتشار پستی در اینستاگرام از بانوی هنرمند ایرانی تشکر کرد.
تشکر ژاوی از بانوی هنرمند ایرانی