تشکیل پرونده آموزشی برای ۴۸ میلیون ایرانی زیر ۵۰ سال

تشکیل پرونده آموزشی برای ۴۸ میلیون ایرانی زیر ۵۰ سال
معاون آموزشی سازمان سوادآموزی گفت: در راستای شناسایی افراد بی سواد، با ایجاد پایگاه اطلاعاتی در این سازمان برای ۴۸ میلیون ایرانی زیر ۵۰ سال پرونده آموزشی تشکیل شده است.
به گزارش سادس به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس، مهدی مهدی زاده در کارگاه آموزشی کارکنان سوادآموزی فارس، با تاکید بر اینکه شناسایی بی سوادان یک فرایند پیچیده است که نیاز به تلاش ویژه ای دارد، افزود: هم اکنون با کیفیت ترین فرایند سوادآموزی، شناسایی سوادآموزان است و در این راستا با ایجاد پایگاه اطلاعاتی بسیار توانمند طی ۱۰ سال گذشته، موفق به ثبت مشخصات افراد بر اساس ویژگی های خاص شده ایم.
وی با بیان اینکه در این پایگاه اطلاعاتی، همه افراد زیر ۵۰ سال دارای پرونده آموزشی هستند، اضافه کرد: برای دریافت سوابق آموزشی این افراد، از همه اسناد معتبر موجود، اعم از سابقه تحصیلی در آموزش و پرورش، اطلاعات دفاتر متمرکز پایه پنجم ابتدایی و مطابقت آن با کد ملی استفاده شده است.
مهدی زاده گفت: از مجموع ۵۳ میلیون ایرانی بین ۱۰ تا ۵۰ سال، ۴۸ میلیون نفر هم اکنون دارای پرونده آموزشی هستند که بر اساس آن وضعیت باسوادی آنها …

تشکیل پرونده آموزشی برای ۴۸ میلیون ایرانی زیر ۵۰ سال

معاون آموزشی سازمان سوادآموزی گفت: در راستای شناسایی افراد بی سواد، با ایجاد پایگاه اطلاعاتی در این سازمان برای ۴۸ میلیون ایرانی زیر ۵۰ سال پرونده آموزشی تشکیل شده است.
به گزارش سادس به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس، مهدی مهدی زاده در کارگاه آموزشی کارکنان سوادآموزی فارس، با تاکید بر اینکه شناسایی بی سوادان یک فرایند پیچیده است که نیاز به تلاش ویژه ای دارد، افزود: هم اکنون با کیفیت ترین فرایند سوادآموزی، شناسایی سوادآموزان است و در این راستا با ایجاد پایگاه اطلاعاتی بسیار توانمند طی ۱۰ سال گذشته، موفق به ثبت مشخصات افراد بر اساس ویژگی های خاص شده ایم.
وی با بیان اینکه در این پایگاه اطلاعاتی، همه افراد زیر ۵۰ سال دارای پرونده آموزشی هستند، اضافه کرد: برای دریافت سوابق آموزشی این افراد، از همه اسناد معتبر موجود، اعم از سابقه تحصیلی در آموزش و پرورش، اطلاعات دفاتر متمرکز پایه پنجم ابتدایی و مطابقت آن با کد ملی استفاده شده است.
مهدی زاده گفت: از مجموع ۵۳ میلیون ایرانی بین ۱۰ تا ۵۰ سال، ۴۸ میلیون نفر هم اکنون دارای پرونده آموزشی هستند که بر اساس آن وضعیت باسوادی آنها …
تشکیل پرونده آموزشی برای ۴۸ میلیون ایرانی زیر ۵۰ سال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *