تصاویری از هشتمین شب اجرای نمایش “عزازیل” در انار

تصاویری از هشتمین شب اجرای نمایش “عزازیل” در انار
تصاویری از هشتمین شب اجرای نمایش “عزازیل” در انار
اجرا تا ۱۶ اسفند
هر شب ساعت ۱۸:۴۵
انار-بولوار مطهری- سالن آمفی تئاتر کتابخانه شهید باهنر
فروش بلیط نمایش “عزازیل” به صورت نیم بها فقط در:
۱- لوازم التحریر پیکاسو، بولوار بهشتی
۲- داروخانه آریا – روبروی مطب دکتر عطاءاللهی- جنب پاساژ

تصاویری از هشتمین شب اجرای نمایش “عزازیل” در انار

تصاویری از هشتمین شب اجرای نمایش “عزازیل” در انار
اجرا تا ۱۶ اسفند
هر شب ساعت ۱۸:۴۵
انار-بولوار مطهری- سالن آمفی تئاتر کتابخانه شهید باهنر
فروش بلیط نمایش “عزازیل” به صورت نیم بها فقط در:
۱- لوازم التحریر پیکاسو، بولوار بهشتی
۲- داروخانه آریا – روبروی مطب دکتر عطاءاللهی- جنب پاساژ
تصاویری از هشتمین شب اجرای نمایش “عزازیل” در انار