تعطیلی کلیه مدارس و ادارات آموزش و پرورش تهران در ۱۴ مرداد

تعطیلی کلیه مدارس و ادارات آموزش و پرورش تهران در ۱۴ مرداد
سرویس جامعه –
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران. علیرضا راه پیما با اعلام این خبر افزود: با عنایت به دستور دبیر هیات دولت و برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و به منظور برگزاری مناسب این مراسم، کلیه مراکز آموزشی و ادارات آموزش و پرورش شهر تهران روز شنبه ۱۴ مرداد تعطیل هستند.
منبع: ایسنا

تعطیلی کلیه مدارس و ادارات آموزش و پرورش تهران در ۱۴ مرداد

سرویس جامعه –
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران. علیرضا راه پیما با اعلام این خبر افزود: با عنایت به دستور دبیر هیات دولت و برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و به منظور برگزاری مناسب این مراسم، کلیه مراکز آموزشی و ادارات آموزش و پرورش شهر تهران روز شنبه ۱۴ مرداد تعطیل هستند.
منبع: ایسنا
تعطیلی کلیه مدارس و ادارات آموزش و پرورش تهران در ۱۴ مرداد