تغییر شکل بیمه تکمیلی فرهنگیان از سال ۹۷ – حوادث

تغییر شکل بیمه تکمیلی فرهنگیان از سال ۹۷ – حوادث
خبرگزاری ایسنا: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه یکی از اولویت های ما در سال ۹۷ تغییر شکل بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان است گفت: چند پیشنهاد را آماده کرده ایم و از دانش افرادی که اهل فن و خبره هستند استفاده کردیم تا یکی از این پیشنهادات موجود را از اوایل […]

تغییر شکل بیمه تکمیلی فرهنگیان از سال ۹۷ – حوادث

خبرگزاری ایسنا: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه یکی از اولویت های ما در سال ۹۷ تغییر شکل بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان است گفت: چند پیشنهاد را آماده کرده ایم و از دانش افرادی که اهل فن و خبره هستند استفاده کردیم تا یکی از این پیشنهادات موجود را از اوایل […]
تغییر شکل بیمه تکمیلی فرهنگیان از سال ۹۷ – حوادث