تفاوت بین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص چیست؟

تفاوت بین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد میزان، شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید، ولی شرکت سهامی خاص، حق مراجعه به عامه را ندارد همچنین امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت های سهامی عام وجود دارد.
لازم به ذکر است که نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست، ولی در شرکت سهامی خاص، چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع شرکت می تواند باشد.
این نکته حائز اهمیت است که سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است، ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای را ندارد.
گفتنی است مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام، باید حداقل ۵ نفر باشد، اما شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر کفایت می کند.
گفتنی است در شرکت های سهامی عام عبارت (سهامی عام) و در شرکت های سهامی خاص عبارت (شرکت سهامی خاص) باید پیش از نام شرکت یا پس از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

تفاوت بین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد میزان، شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید، ولی شرکت سهامی خاص، حق مراجعه به عامه را ندارد همچنین امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت های سهامی عام وجود دارد.
لازم به ذکر است که نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست، ولی در شرکت سهامی خاص، چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع شرکت می تواند باشد.
این نکته حائز اهمیت است که سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است، ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای را ندارد.
گفتنی است مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام، باید حداقل ۵ نفر باشد، اما شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر کفایت می کند.
گفتنی است در شرکت های سهامی عام عبارت (سهامی عام) و در شرکت های سهامی خاص عبارت (شرکت سهامی خاص) باید پیش از نام شرکت یا پس از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
تفاوت بین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *