تفاوت سیاست پولی انبساطی با سیاست پولی انقباضی چیست؟

تفاوت سیاست پولی انبساطی با سیاست پولی انقباضی چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سیاست های پولی به عنوان ابزار پر قدرت برای کنترل نقدینگی در کشور به حساب می آید که به دو نوع سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی تقسیم می شود.
سیاست پولی انبساطی به سیاست هایی اطلاق می شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند.
این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست های پولی را برآورده می سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد به مواردی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی محدود می …

تفاوت سیاست پولی انبساطی با سیاست پولی انقباضی چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سیاست های پولی به عنوان ابزار پر قدرت برای کنترل نقدینگی در کشور به حساب می آید که به دو نوع سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی تقسیم می شود.
سیاست پولی انبساطی به سیاست هایی اطلاق می شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند.
این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست های پولی را برآورده می سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد به مواردی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی محدود می …
تفاوت سیاست پولی انبساطی با سیاست پولی انقباضی چیست؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *