تلاش ترامپ برای متحد کردن کشورهای عربی علیه ایران

تلاش ترامپ برای متحد کردن کشورهای عربی علیه ایران
یک روزنامه فرامنطقه ای در تحلیلی نوشت که تماس تلفنی رییس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات و قطر به منظور متحد کردن آن ها علیه ایران است.

تلاش ترامپ برای متحد کردن کشورهای عربی علیه ایران

یک روزنامه فرامنطقه ای در تحلیلی نوشت که تماس تلفنی رییس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات و قطر به منظور متحد کردن آن ها علیه ایران است.
تلاش ترامپ برای متحد کردن کشورهای عربی علیه ایران