تلگرام از دسترس خارج شد

تلگرام از دسترس خارج شد
پیام رسان تلگرام از دقایقی پیش با اختلال مواجه شده است و درحال حاضر امکان برقراری ارتباط با سرورهای این پیام رسان امکان پذیر نیست.

تلگرام از دسترس خارج شد

پیام رسان تلگرام از دقایقی پیش با اختلال مواجه شده است و درحال حاضر امکان برقراری ارتباط با سرورهای این پیام رسان امکان پذیر نیست.
تلگرام از دسترس خارج شد