تمرکز جشنواره بازی های رایانه ای روی تهران نیست

تمرکز جشنواره بازی های رایانه ای روی تهران نیست
200 اثر به هفتمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران ارائه شده است که شامل 179 بازی و 18 بازی نامه می شود. بازی ها از تمامی استان های کشور فرستاده شده اند و تمرکز تنها روی بازی سازی تهرانی نبوده است.
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، نشست خبری هفتمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران با حضور حسن کریمی، مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای، و محمد میرزایی، دبیر هفتمین دوره جشنواره، برگزار شد.
کریمی با اشاره به سیاسیت های کلان جشنواره امسال گفت: «بنیاد حداکثر تلاش خود را می کند تا بازی های ایرانی در بازارهای بین المللی منتشر شوند؛ درواقع یکی از سیاست های خیلی جدی ما این است که این راه را برای بازی سازان داخلی باز کنیم. در این جشنواره نیز کارهایی انجام شده است تا برای بازی سازان مزیتی داشته باشد».
وی افزود: «در جشنواره امسال داورهای بین المللی به تیم داوری اضافه شده اند. با این کار بازی های ایرانی براساس ترازها و استانداردهای بین المللی بررسی می شوند. همچنین یک جایزه مخصوص بین المللی هم به جشنواره امسال اضافه شده است که براساس قضاوت داروهای بین المللی به یکی از …

تمرکز جشنواره بازی های رایانه ای روی تهران نیست

200 اثر به هفتمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران ارائه شده است که شامل 179 بازی و 18 بازی نامه می شود. بازی ها از تمامی استان های کشور فرستاده شده اند و تمرکز تنها روی بازی سازی تهرانی نبوده است.
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، نشست خبری هفتمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران با حضور حسن کریمی، مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای، و محمد میرزایی، دبیر هفتمین دوره جشنواره، برگزار شد.
کریمی با اشاره به سیاسیت های کلان جشنواره امسال گفت: «بنیاد حداکثر تلاش خود را می کند تا بازی های ایرانی در بازارهای بین المللی منتشر شوند؛ درواقع یکی از سیاست های خیلی جدی ما این است که این راه را برای بازی سازان داخلی باز کنیم. در این جشنواره نیز کارهایی انجام شده است تا برای بازی سازان مزیتی داشته باشد».
وی افزود: «در جشنواره امسال داورهای بین المللی به تیم داوری اضافه شده اند. با این کار بازی های ایرانی براساس ترازها و استانداردهای بین المللی بررسی می شوند. همچنین یک جایزه مخصوص بین المللی هم به جشنواره امسال اضافه شده است که براساس قضاوت داروهای بین المللی به یکی از …
تمرکز جشنواره بازی های رایانه ای روی تهران نیست