تهران که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

تهران که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او
«احیای طهران» کتابی است به قلم سیدمحمد بهشتی که مساله اصلی اش «ارتقای کیفی بافت تاریخی تهران» است. نویسنده با نگاهی ظریف و موشکافانه، می کوشد چشم اندازی جدید پیش روی تهران شناسی خواننده قرار دهد. بهشتی در آغاز کتاب به این نکته اشاره می کند که عبارت «بافت تاریخی»، تعبیر دقیقی نیست و بهتر است در وصف قسمت قدیمی و غیر مدرن یک شهر، تعبیر «شهر تاریخی» را به کار ببریم. شهر تاریخی، پهنه ای از شهر است که با قسمت مدرن شهر که زندگی در آن در اثر ورود دستاوردهای تمدن غربی آسان تر شده، تفاوت ماهوی دارد. بنابراین تعابیر شهر تاریخی یا بافت تاریخی هر شهر، به کیفیتی منحصر به فرد از «مکان» دلالت دارند. پس «کجایی شهر» در بافت تاریخی آن انعکاس یافته؛ و تفاوت اصلی پکن و پاریس و تهران، نه در رستوران ها و فروشگاه های بزرگ و مدرن، بلکه در بافت یا پهنه تاریخی شهر است. بهشتی می نویسد در جهان مدرن، بافت های تاریخی و پهنه های جدید اغلب شهرها دچار تعارض با یکدیگرند؛ چراکه لایه های زنده و فعال شهرها به مناطق مدرن کوچ کرده و پهنه های تاریخی شهرها عرصه حاشیه نشینی شده است. وی این مشکل را مشکلی عمومی در جهان امرو …

تهران که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

«احیای طهران» کتابی است به قلم سیدمحمد بهشتی که مساله اصلی اش «ارتقای کیفی بافت تاریخی تهران» است. نویسنده با نگاهی ظریف و موشکافانه، می کوشد چشم اندازی جدید پیش روی تهران شناسی خواننده قرار دهد. بهشتی در آغاز کتاب به این نکته اشاره می کند که عبارت «بافت تاریخی»، تعبیر دقیقی نیست و بهتر است در وصف قسمت قدیمی و غیر مدرن یک شهر، تعبیر «شهر تاریخی» را به کار ببریم. شهر تاریخی، پهنه ای از شهر است که با قسمت مدرن شهر که زندگی در آن در اثر ورود دستاوردهای تمدن غربی آسان تر شده، تفاوت ماهوی دارد. بنابراین تعابیر شهر تاریخی یا بافت تاریخی هر شهر، به کیفیتی منحصر به فرد از «مکان» دلالت دارند. پس «کجایی شهر» در بافت تاریخی آن انعکاس یافته؛ و تفاوت اصلی پکن و پاریس و تهران، نه در رستوران ها و فروشگاه های بزرگ و مدرن، بلکه در بافت یا پهنه تاریخی شهر است. بهشتی می نویسد در جهان مدرن، بافت های تاریخی و پهنه های جدید اغلب شهرها دچار تعارض با یکدیگرند؛ چراکه لایه های زنده و فعال شهرها به مناطق مدرن کوچ کرده و پهنه های تاریخی شهرها عرصه حاشیه نشینی شده است. وی این مشکل را مشکلی عمومی در جهان امرو …
تهران که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *