توجه به حقوق شهروندی مورد توجه کانون وکلا قرار بگیرد

توجه به حقوق شهروندی مورد توجه کانون وکلا قرار بگیرد
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار دوشنبه شب در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری قزوین افزود: کانون های وکلا در فعالیت های مختلف حضور پررنگی دارد و امیدواریم در فضایی که رییس جمهوری خود یک حقوقدان هست و به مسائل حقوقی آشنایی خوبی دارد، این کانون ها نیز برنامه ها و طرح های خود را با موفقیت پیگیری و دنبال کنند.
وی اضافه کرد: یکی از برنامه های دولت دوازدهم اجرای مناسب منشور حقوق شهروندی است که به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و جنبه عملیاتی یافته است و همچنین می تواند دستور کار مهمی برای کانون های مسقتل مانند کانون وکلا باشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: امیدواریم این منشور که جامع است در زمینه های مختلف از قبیل حقوق زنان و مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوق محیط زیست به خوبی پیگیری و اجرایی شود.
ابتکار در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آخرین مرحله خود در قوه قضاییه را پشت سر می گذارد و امیدواریم در این هفته نهایی شود.
وی افزود: این لایحه از اهمیت بالایی در حوزه حقوق زنان برخوردار است و با برخورداری از جنبه آموزندگی و …

توجه به حقوق شهروندی مورد توجه کانون وکلا قرار بگیرد

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار دوشنبه شب در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری قزوین افزود: کانون های وکلا در فعالیت های مختلف حضور پررنگی دارد و امیدواریم در فضایی که رییس جمهوری خود یک حقوقدان هست و به مسائل حقوقی آشنایی خوبی دارد، این کانون ها نیز برنامه ها و طرح های خود را با موفقیت پیگیری و دنبال کنند.
وی اضافه کرد: یکی از برنامه های دولت دوازدهم اجرای مناسب منشور حقوق شهروندی است که به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و جنبه عملیاتی یافته است و همچنین می تواند دستور کار مهمی برای کانون های مسقتل مانند کانون وکلا باشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: امیدواریم این منشور که جامع است در زمینه های مختلف از قبیل حقوق زنان و مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوق محیط زیست به خوبی پیگیری و اجرایی شود.
ابتکار در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آخرین مرحله خود در قوه قضاییه را پشت سر می گذارد و امیدواریم در این هفته نهایی شود.
وی افزود: این لایحه از اهمیت بالایی در حوزه حقوق زنان برخوردار است و با برخورداری از جنبه آموزندگی و …
توجه به حقوق شهروندی مورد توجه کانون وکلا قرار بگیرد