توزیع اسکناس نو به مناسبت عید نوروز

توزیع اسکناس نو به مناسبت عید نوروز
به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، مدیرکل ریالی و نشر این بانک با اعلام این خبر افزود: توزیع اسکناس نو در استان تهران که از روز یکشنبه 21 اسفند ماه سال جاری آغاز می شود با مشارکت بانک های عامل و از طریق 70 شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد.
مسعود رحیمی با بیان اینکه در خصوص اسامی بانک های عامل و شعب منتخب در نظر گرفته شده برای توزیع اسکناس نو، اطلاع رسانی لازم طی روزهای آتی به عمل خواهد آمد افزود: توزیع اسکناس نو در سایر استان ها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می شود.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در خصوص نوع اسکناس های در نظر گرفته شده برای توزیع گفت: اسکناس هایی که توزیع خواهد شد از نوع یک هزار تومانی، دو هزار تومانی و پنج هزار تومانی است، ضمن آنکه توزیع اسکناس 10هزارتومانی و ایران چک 50 هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند ماه در بین بانک ها آغاز شده در روزهای پیش رو بیشتر شده و از طریق شعب بانک ها و دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه …

توزیع اسکناس نو به مناسبت عید نوروز

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، مدیرکل ریالی و نشر این بانک با اعلام این خبر افزود: توزیع اسکناس نو در استان تهران که از روز یکشنبه 21 اسفند ماه سال جاری آغاز می شود با مشارکت بانک های عامل و از طریق 70 شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد.
مسعود رحیمی با بیان اینکه در خصوص اسامی بانک های عامل و شعب منتخب در نظر گرفته شده برای توزیع اسکناس نو، اطلاع رسانی لازم طی روزهای آتی به عمل خواهد آمد افزود: توزیع اسکناس نو در سایر استان ها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می شود.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در خصوص نوع اسکناس های در نظر گرفته شده برای توزیع گفت: اسکناس هایی که توزیع خواهد شد از نوع یک هزار تومانی، دو هزار تومانی و پنج هزار تومانی است، ضمن آنکه توزیع اسکناس 10هزارتومانی و ایران چک 50 هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند ماه در بین بانک ها آغاز شده در روزهای پیش رو بیشتر شده و از طریق شعب بانک ها و دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه …
توزیع اسکناس نو به مناسبت عید نوروز
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb