توصیه های بهداشتی ویژه حجاج

توصیه های بهداشتی ویژه حجاج
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان همدان گفت: با توجه به اینکه در مراسم معنوی حج از کشور های مختلف می آیند بنابراین در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی احتمال انتقال هرگونه بیماری وجود دارد.
به گزارش “همدان نیوز”، توصیه های بهداشتی ویژه حجاجبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان همدان گفت: با توجه به اینکه در مراسم معنوی حج از کشور های مختلف می آیند بنابراین در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی احتمال انتقال هرگونه بیماری وجود دارد.
جلال الدین بطحایی اظهار کرد: لازم است حجاج به طور مرتب دست های خود را به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه بشویند به طوریکه تمامی نواحی دست ها و ناخن ها هم شسته شود.
وی با بیان اینکه رعایت نکات بهداشتی برای همه مسافران سرزمین وحی ضروری است، تصریح کرد: با توجه به اینکه حجاج از کشور های مختلف می آیند بنابراین باید در اماکن عمومی که افراد سرفه می کنند از آن ها فاصله بگیرند.
بطحایی به حجاج توصیه کرد: به هیچ عنوان از غذا های بیرونی و خارج از سیستم کاروان استفاده نکید و پیش از خوردن هر نوع …

توصیه های بهداشتی ویژه حجاج

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان همدان گفت: با توجه به اینکه در مراسم معنوی حج از کشور های مختلف می آیند بنابراین در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی احتمال انتقال هرگونه بیماری وجود دارد.
به گزارش “همدان نیوز”، توصیه های بهداشتی ویژه حجاجبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان همدان گفت: با توجه به اینکه در مراسم معنوی حج از کشور های مختلف می آیند بنابراین در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی احتمال انتقال هرگونه بیماری وجود دارد.
جلال الدین بطحایی اظهار کرد: لازم است حجاج به طور مرتب دست های خود را به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه بشویند به طوریکه تمامی نواحی دست ها و ناخن ها هم شسته شود.
وی با بیان اینکه رعایت نکات بهداشتی برای همه مسافران سرزمین وحی ضروری است، تصریح کرد: با توجه به اینکه حجاج از کشور های مختلف می آیند بنابراین باید در اماکن عمومی که افراد سرفه می کنند از آن ها فاصله بگیرند.
بطحایی به حجاج توصیه کرد: به هیچ عنوان از غذا های بیرونی و خارج از سیستم کاروان استفاده نکید و پیش از خوردن هر نوع …
توصیه های بهداشتی ویژه حجاج