تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست

تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست
پایگاه انقلاب نیوز: همایش الگوی بازار اسلامی با پیام تصویری آیت الله العظمی جوادی آملی در سالن اجتماعات بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد.

تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست

پایگاه انقلاب نیوز: همایش الگوی بازار اسلامی با پیام تصویری آیت الله العظمی جوادی آملی در سالن اجتماعات بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد.
تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست
/*!normalize.css v1.1.2