تکمیل زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی

تکمیل زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی
عصراقتصاد: برای نخستین بار در کشور زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی با تشکیل «کمیته استاندارد» در استان تهران تکمیل شد.
در نشست فصلی مورخ 24/08/96 کمیته مصالح ساختمانی استاندارد استان تهران و به مناسب اولین سالگرد تشکیل کمیته مذکور، اولین کنفرانس خبری مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با مدیرکل استاندارد استان تهران، با حضور رسانه ها در محل اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مهندس محمدحسین مسعودی، دبیر کمیته استاندارد به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در طول یکسال همکاری مشنرک با اداره استاندارد استان تهران پرداخت. برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی جهت سه محصول سازه ای تیرچه پاشنه بتنی، بتن آماده، اسکلت فلزی و یک محصول پرکاربرد بتن سبک سیمانی، ترویج و اطلاع رسانی عمومی از طریق صدور ابلاغیه های دو محصول تیرچه پاشنه بتنی و بتن آماده، بازرسی های اختصاصی مصالح استاندارد، بازدیدهای مشترک کمیته استاندارد از محل مصرف (کارگاه های ساختمانی)، تهیه پیش نویش نظام نامه به کارگیری اعضای کارشناس استاندارد در واحد بازرسی مصالح استاندارد …

تکمیل زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی

عصراقتصاد: برای نخستین بار در کشور زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی با تشکیل «کمیته استاندارد» در استان تهران تکمیل شد.
در نشست فصلی مورخ 24/08/96 کمیته مصالح ساختمانی استاندارد استان تهران و به مناسب اولین سالگرد تشکیل کمیته مذکور، اولین کنفرانس خبری مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با مدیرکل استاندارد استان تهران، با حضور رسانه ها در محل اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مهندس محمدحسین مسعودی، دبیر کمیته استاندارد به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در طول یکسال همکاری مشنرک با اداره استاندارد استان تهران پرداخت. برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی جهت سه محصول سازه ای تیرچه پاشنه بتنی، بتن آماده، اسکلت فلزی و یک محصول پرکاربرد بتن سبک سیمانی، ترویج و اطلاع رسانی عمومی از طریق صدور ابلاغیه های دو محصول تیرچه پاشنه بتنی و بتن آماده، بازرسی های اختصاصی مصالح استاندارد، بازدیدهای مشترک کمیته استاندارد از محل مصرف (کارگاه های ساختمانی)، تهیه پیش نویش نظام نامه به کارگیری اعضای کارشناس استاندارد در واحد بازرسی مصالح استاندارد …
تکمیل زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *