ثبت نام از معتکفین از سوم فروردین 97 آغاز می شود

ثبت نام از معتکفین از سوم فروردین 97 آغاز می شود
جلسه ستاد شئون فرهنگی با موضوع اعتکاف با حضور امام جمعه بخش کوهسارات، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و تنی دیگر از نمایندگان ادارات شهرستان برگزار شد.

ثبت نام از معتکفین از سوم فروردین 97 آغاز می شود

جلسه ستاد شئون فرهنگی با موضوع اعتکاف با حضور امام جمعه بخش کوهسارات، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و تنی دیگر از نمایندگان ادارات شهرستان برگزار شد.
ثبت نام از معتکفین از سوم فروردین 97 آغاز می شود