جابجایی کالا در بندر کیش به مرز 600 هزار تن رسید

جابجایی کالا در بندر کیش به مرز 600 هزار تن رسید
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از رونق تفریحات و گشت های دریایی و افزایش 41 درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی در تنها بندرگاه جزیره مرجانی خلیج فارس خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، “احمد شهریاری” ضمن ارایه گزارشی از عملکرد بندر کیش طی چهارماه نخست سال جاری اظهار داشت: از آغاز سال جاری تا پایان تیرماه سال۹۶، در مجموع ۵۹۵ هزار و ۹۵۲ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد.
وی ادامه داد: از این میزان، ۵۰۰ هزار و ۱۵ تن به کالای غیر نفتی و ۹۵ هزار و ۹۳۷ تن کالای نفتی اختصاص دارد.
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از افزایش ۴۱ درصدی صادرات غیر نفتی در این بندر سخن به میان آورد و گفت: طی چهارماه اخیر، بالغ بر یکهزار و ۲۴۶ تن از اینگونه کالاها به خارج از کشور صادر شد.
شهریاری همچنین واردات کالاهای غیرنفتی را بالغ بر ۱۵ هزار تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی، طی چهار ماهه نخست سال جاری، ۴۸۳ هزار و ۵۷۴ تن کالای غیر نفتی در این بندر کابوتاژ شد.
شهریار …

جابجایی کالا در بندر کیش به مرز 600 هزار تن رسید

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از رونق تفریحات و گشت های دریایی و افزایش 41 درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی در تنها بندرگاه جزیره مرجانی خلیج فارس خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، “احمد شهریاری” ضمن ارایه گزارشی از عملکرد بندر کیش طی چهارماه نخست سال جاری اظهار داشت: از آغاز سال جاری تا پایان تیرماه سال۹۶، در مجموع ۵۹۵ هزار و ۹۵۲ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد.
وی ادامه داد: از این میزان، ۵۰۰ هزار و ۱۵ تن به کالای غیر نفتی و ۹۵ هزار و ۹۳۷ تن کالای نفتی اختصاص دارد.
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از افزایش ۴۱ درصدی صادرات غیر نفتی در این بندر سخن به میان آورد و گفت: طی چهارماه اخیر، بالغ بر یکهزار و ۲۴۶ تن از اینگونه کالاها به خارج از کشور صادر شد.
شهریاری همچنین واردات کالاهای غیرنفتی را بالغ بر ۱۵ هزار تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی، طی چهار ماهه نخست سال جاری، ۴۸۳ هزار و ۵۷۴ تن کالای غیر نفتی در این بندر کابوتاژ شد.
شهریار …
جابجایی کالا در بندر کیش به مرز 600 هزار تن رسید