جدال ماده 10 قانون احزاب با اصل 27 قانون اساسی

جدال ماده 10 قانون احزاب با اصل 27 قانون اساسی
احسان بداغی
بعد از آنکه بسیاری از مقام های کشور، از رئیس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس بر لزوم توجه به حق اعتراض و تجمعات اعتراضی تأکید کرده اند این سؤال پیش می آید که چرا این حق عمومی تاکنون چندان اجرا نشده است؟ مانع اجرای آن چیست و مهمتر اینکه چگونه باید در این شرایط، اصل واضح قانون اساسی که آزادی اجتماعات اعتراضی را تضمین می کند، اجرا کرد؟ این سؤالات را با نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در میان گذاشته ایم. او معتقد است که دولت و رئیس جمهوری باید سریعاً اقداماتی برای احیای اصل 27 قانون اساسی شروع کنند که این اقدام می تواند تنظیم لایحه ای برای حذف یکی از مواد قانون احزاب باشد که اجرای اصل 27 قانون اساسی را منوط به دریافت مجوز کرده است. او البته این را هم یادآور می شود که محدود کردن اصل 27 قانون اساسی توسط یک قانون عادی هم اشکال دارد.
ارزیابی حقوقی شما از مجموعه موضع گیری هایی که در قبال مسائل اخیر توسط رئیس جمهوری، رؤسای قوای دیگر و مسئولان کشور انجام شده چیست؟
مسئولان فعلی کشور اکثراً در دهه های گذشته و چه بسا از ابتدای انقلاب در پست های مختلف قرار داشتند. به طور مثال خیل …

جدال ماده 10 قانون احزاب با اصل 27 قانون اساسی

احسان بداغی
بعد از آنکه بسیاری از مقام های کشور، از رئیس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس بر لزوم توجه به حق اعتراض و تجمعات اعتراضی تأکید کرده اند این سؤال پیش می آید که چرا این حق عمومی تاکنون چندان اجرا نشده است؟ مانع اجرای آن چیست و مهمتر اینکه چگونه باید در این شرایط، اصل واضح قانون اساسی که آزادی اجتماعات اعتراضی را تضمین می کند، اجرا کرد؟ این سؤالات را با نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در میان گذاشته ایم. او معتقد است که دولت و رئیس جمهوری باید سریعاً اقداماتی برای احیای اصل 27 قانون اساسی شروع کنند که این اقدام می تواند تنظیم لایحه ای برای حذف یکی از مواد قانون احزاب باشد که اجرای اصل 27 قانون اساسی را منوط به دریافت مجوز کرده است. او البته این را هم یادآور می شود که محدود کردن اصل 27 قانون اساسی توسط یک قانون عادی هم اشکال دارد.
ارزیابی حقوقی شما از مجموعه موضع گیری هایی که در قبال مسائل اخیر توسط رئیس جمهوری، رؤسای قوای دیگر و مسئولان کشور انجام شده چیست؟
مسئولان فعلی کشور اکثراً در دهه های گذشته و چه بسا از ابتدای انقلاب در پست های مختلف قرار داشتند. به طور مثال خیل …
جدال ماده 10 قانون احزاب با اصل 27 قانون اساسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *