جوان و چالش های عصر غیبت / راه حل ها و راهکارها

جوان و چالش های عصر غیبت / راه حل ها و راهکارها
امروز نسل جوان ما از اضطراب و نگاه تاریک نسبت به آینده رنج می برد، او نسبت به آینده چندان خوش بین نیست. مهدویت تنها راه نجات و امنیت بخش در این مسئله نیست اما می تواند ناب ترین آموزه های امنیت آفرین را به دنبه همراهل داشته به همراهشد.
وارث:یک منتظر واقعی ابتدا به همراهید روی مبه همراهنی اعتقادی خود کار کند، سپس ظرفیت وجودی خود را توسعه دهد یعنی به همراهور کند که مشکلات جزء لاینفک زندگی هست. ما در زندگی موانع گوناگونی داریم که به همراهید در مقابل آنها ایستاد. لذا منتظری که نمی خواهد به همراه چالشی روبرو شود یا به همراه مشکلی دست و پنجه نرم کند اصولا نفهمیده که رسالت و مأموریت او چیست.
حجت الاسلام محمدتقی ربه همراهنی، نایب رییس انجمن علمی مهدویت حوزه نیز در رابطه به همراه تاثیرمعارف و مبه همراهحث مهدوی در کنترل و کاهش چالش ها و بحران های پیش روی جوانان معتقد هست: ما امروز به همراه اضطراب ها، دل مشغولی ها و شکننده گی هایی در زندگی به خصوص برای جوانان مواجه هستیم و رفتارهایی را در حال شیوع در جامعه می بینیم که قابل قبول نیست. به عنوان مثال امروز خانواده ها چندان در مواجهه به همراه …

جوان و چالش های عصر غیبت / راه حل ها و راهکارها

امروز نسل جوان ما از اضطراب و نگاه تاریک نسبت به آینده رنج می برد، او نسبت به آینده چندان خوش بین نیست. مهدویت تنها راه نجات و امنیت بخش در این مسئله نیست اما می تواند ناب ترین آموزه های امنیت آفرین را به دنبه همراهل داشته به همراهشد.
وارث:یک منتظر واقعی ابتدا به همراهید روی مبه همراهنی اعتقادی خود کار کند، سپس ظرفیت وجودی خود را توسعه دهد یعنی به همراهور کند که مشکلات جزء لاینفک زندگی هست. ما در زندگی موانع گوناگونی داریم که به همراهید در مقابل آنها ایستاد. لذا منتظری که نمی خواهد به همراه چالشی روبرو شود یا به همراه مشکلی دست و پنجه نرم کند اصولا نفهمیده که رسالت و مأموریت او چیست.
حجت الاسلام محمدتقی ربه همراهنی، نایب رییس انجمن علمی مهدویت حوزه نیز در رابطه به همراه تاثیرمعارف و مبه همراهحث مهدوی در کنترل و کاهش چالش ها و بحران های پیش روی جوانان معتقد هست: ما امروز به همراه اضطراب ها، دل مشغولی ها و شکننده گی هایی در زندگی به خصوص برای جوانان مواجه هستیم و رفتارهایی را در حال شیوع در جامعه می بینیم که قابل قبول نیست. به عنوان مثال امروز خانواده ها چندان در مواجهه به همراه …
جوان و چالش های عصر غیبت / راه حل ها و راهکارها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *