حذف آزمون تیزهوشان براساس اصول تعلیم و تربیت است

حذف آزمون تیزهوشان براساس اصول تعلیم و تربیت است
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: حذف آزمون ورودی مدرسه تیزهوشان از پایه هفتم براساس اصول تعلیم و تربیت و به منظور تحقق هدف های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
به گزارش تهران ۲۴، رضوان حکیم زاده در بوشهر افزود: باتوجه به اینکه آماده سازی برای تست های چند گزینه ای در تضاد کامل با ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره ابتدایی و در تناقض آشکار با فرایند تربیتی در دوره ابتدایی است این آزمون حذف شده است.
وی تصریح کرد:تلاش می شود جریان تربیت درمدرسه های ابتدایی احیا و استرس و اضطراب ناشی از امتحان به عنوان عامل بازدارنده روند صحیح آموزشی، برداشته شود.
حکیم زاده گفت: دانش آموزان باید در محیطی مشارکتی و با همکاری همدیگر از یادگیری لذت ببرند.
معاون ابتدایی وزیرآموزش و پرورش افزود: تصمیم گیری در رابطه با برگزاری و یا برگزار نشدن آزمونها و سایر مسائل تعلیم و تربیت بعنوان یک کار تخصصی برعهده این وزارتخانه است.
وی تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش بعنوان جمعی از متخصصان و اندیشمندان تعلیم و تربیت بعنوان مرجع قانونی در خصوص برگزاری و یا برگزار نشدن آزمون ورودی مدرسه تیزهوشان تصمیم گیری …

حذف آزمون تیزهوشان براساس اصول تعلیم و تربیت است

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: حذف آزمون ورودی مدرسه تیزهوشان از پایه هفتم براساس اصول تعلیم و تربیت و به منظور تحقق هدف های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
به گزارش تهران ۲۴، رضوان حکیم زاده در بوشهر افزود: باتوجه به اینکه آماده سازی برای تست های چند گزینه ای در تضاد کامل با ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره ابتدایی و در تناقض آشکار با فرایند تربیتی در دوره ابتدایی است این آزمون حذف شده است.
وی تصریح کرد:تلاش می شود جریان تربیت درمدرسه های ابتدایی احیا و استرس و اضطراب ناشی از امتحان به عنوان عامل بازدارنده روند صحیح آموزشی، برداشته شود.
حکیم زاده گفت: دانش آموزان باید در محیطی مشارکتی و با همکاری همدیگر از یادگیری لذت ببرند.
معاون ابتدایی وزیرآموزش و پرورش افزود: تصمیم گیری در رابطه با برگزاری و یا برگزار نشدن آزمونها و سایر مسائل تعلیم و تربیت بعنوان یک کار تخصصی برعهده این وزارتخانه است.
وی تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش بعنوان جمعی از متخصصان و اندیشمندان تعلیم و تربیت بعنوان مرجع قانونی در خصوص برگزاری و یا برگزار نشدن آزمون ورودی مدرسه تیزهوشان تصمیم گیری …
حذف آزمون تیزهوشان براساس اصول تعلیم و تربیت است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *