حضور احمد توکلی در جلسه محاکمه یاشار سلطانی

حضور احمد توکلی در جلسه محاکمه یاشار سلطانی
سرویس اجتماعی – احمد توکلی رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در دومین جلسه محاکمه یاشار سلطانی حضور یافت.
محاکمه یاشار سلطانی و احمد حکیمی پور از روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شده است که از صبح امروز دومین جلسه دادگاه نیز در حال برگزاری است.
در جلسه امروز، احمد توکلی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نیز حضور دارد.
بر اساس این گزارش، شهریور سال 95 بود که ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت معماری نیوز، خبرساز شد.
به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انشار دهنده، احضار و بازداشت شد که هم اکنون هم با تودیع وثیقه آزاد است. 
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران آبان سال 95 گفت:« یاشار سلطانی اعلام کرده تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.»
به دنبال اعلام این موضوع، پنج تن از اعضا …

حضور احمد توکلی در جلسه محاکمه یاشار سلطانی

سرویس اجتماعی – احمد توکلی رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در دومین جلسه محاکمه یاشار سلطانی حضور یافت.
محاکمه یاشار سلطانی و احمد حکیمی پور از روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شده است که از صبح امروز دومین جلسه دادگاه نیز در حال برگزاری است.
در جلسه امروز، احمد توکلی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نیز حضور دارد.
بر اساس این گزارش، شهریور سال 95 بود که ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت معماری نیوز، خبرساز شد.
به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انشار دهنده، احضار و بازداشت شد که هم اکنون هم با تودیع وثیقه آزاد است. 
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران آبان سال 95 گفت:« یاشار سلطانی اعلام کرده تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.»
به دنبال اعلام این موضوع، پنج تن از اعضا …
حضور احمد توکلی در جلسه محاکمه یاشار سلطانی