حمله پیکه برای ضرب و شتم داور +عکس

حمله پیکه برای ضرب و شتم داور +عکس
جرارد پیکه پس از توقف بارسا در زمین لاس پالماس به قدری از داوری بازی عصبانی بود که قصد حمله به داور را داشت.

حمله پیکه برای ضرب و شتم داور +عکس

جرارد پیکه پس از توقف بارسا در زمین لاس پالماس به قدری از داوری بازی عصبانی بود که قصد حمله به داور را داشت.
حمله پیکه برای ضرب و شتم داور +عکس