خاویار کیلویی۱۰ میلیون تومان شد

خاویار کیلویی۱۰ میلیون تومان شد
خاویار پرورشی امسال تولیدش به حدود پنج تن و صادراتش به حدود ۱.۲ تن رسید. البته این محصول مصرفش در بازار داخلی داغ شده و در ایران تا کیلویی ۱۰ میلیون تومان هم به فروش رفت.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۶ اسفند ۹۶
اما در بازار خارجی با وجود افزایش مشتریان و تقاضا برای خرید آن تا کیلویی شش میلیون تومان صادر شد؛ لذا تولیدکنندگان به بازار داخلی تمایل بیشتری پیدا کرده اند!
بیش از یک دهه است که به دلیل کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، برداشت تجاری اینگونه آبزی ممنوع شده است و کشورهای این منطقه متعهد شده اند که تنها برای بازسازی ذخایر و انجام تحقیقات خاویار خزر را آن هم به صورت معدود برداشت کنند تا بتوانند به تقویت ذخایر خاویاری خزر کمک کنند.
معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران در این باره گفت: امسال حدود پنج تن خاویار پرورشی تولید شده است و در برنامه ششم درصددیم تولید را به ۱۰۰ تن برسانیم و حدود ۱۰ هزار تن گوشت ماهی خاویاری تولید کنیم که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود امکان پذیر به نظر می رسد.

هم اکنون حدود ۹۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد …

خاویار کیلویی۱۰ میلیون تومان شد

خاویار پرورشی امسال تولیدش به حدود پنج تن و صادراتش به حدود ۱.۲ تن رسید. البته این محصول مصرفش در بازار داخلی داغ شده و در ایران تا کیلویی ۱۰ میلیون تومان هم به فروش رفت.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۶ اسفند ۹۶
اما در بازار خارجی با وجود افزایش مشتریان و تقاضا برای خرید آن تا کیلویی شش میلیون تومان صادر شد؛ لذا تولیدکنندگان به بازار داخلی تمایل بیشتری پیدا کرده اند!
بیش از یک دهه است که به دلیل کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، برداشت تجاری اینگونه آبزی ممنوع شده است و کشورهای این منطقه متعهد شده اند که تنها برای بازسازی ذخایر و انجام تحقیقات خاویار خزر را آن هم به صورت معدود برداشت کنند تا بتوانند به تقویت ذخایر خاویاری خزر کمک کنند.
معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران در این باره گفت: امسال حدود پنج تن خاویار پرورشی تولید شده است و در برنامه ششم درصددیم تولید را به ۱۰۰ تن برسانیم و حدود ۱۰ هزار تن گوشت ماهی خاویاری تولید کنیم که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود امکان پذیر به نظر می رسد.

هم اکنون حدود ۹۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد …
خاویار کیلویی۱۰ میلیون تومان شد