خبر بدی که رسما تایید شد/ نیمار زیر تیغ

خبر بدی که رسما تایید شد/ نیمار زیر تیغ
باشگاه پاریسن ژرمن تایید کرد که نیمار، ستاره برزیلی این باشگاه، به دلیل شکستگی استخوان پا، تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

نیمار
در پیروزی ۱-۰ این هفته پاری سن ژرمن مقابل المپیک مارسی در لوشامپیونا،
دچار آسیب دیدگی شد و پس از معاینات مشخص شد که علاوه بر پیچ خوردگی قوزک
پا، از ناحیه استخوان کف پا دچار شکستگی شده است.
پیش از این، پدر این
ستاره برزیلی اعلام کرده بود که پسرش باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و
اکنون باشگاه پاریسی ها تایید کرد که تیم پزشکی این باشگاه و کادر پزشکی
تیم ملی برزیل در مورد انجام این عمل به توافق رسیده اند و این کار در چند
روز آینده در برزیل انجام خواهد شد.
در بیانیه باشگاه پاری سن ژرمن آمده
است:” بعد از درمان های اولیه که تحت تدابیر سفت و سخت انجام شد، تصمیم
مشترک کادر پزشکی پاری سن ژرمن و تیم ملی برزیل تصمیم به عمل جراحی گرفت.”
در این بیانیه همچنین تایید شده که این تصمیم با هماهنگی خود بازیکن گرفته شده و قرار است توسط دکتر رودریگو لاسمار صورت بگیرد.
نیمار
که در تابستان گذشته با انتقالی ۲۲۲ میلیون یورو از بارسا به پاری سن ژرمن …

خبر بدی که رسما تایید شد/ نیمار زیر تیغ

باشگاه پاریسن ژرمن تایید کرد که نیمار، ستاره برزیلی این باشگاه، به دلیل شکستگی استخوان پا، تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

نیمار
در پیروزی ۱-۰ این هفته پاری سن ژرمن مقابل المپیک مارسی در لوشامپیونا،
دچار آسیب دیدگی شد و پس از معاینات مشخص شد که علاوه بر پیچ خوردگی قوزک
پا، از ناحیه استخوان کف پا دچار شکستگی شده است.
پیش از این، پدر این
ستاره برزیلی اعلام کرده بود که پسرش باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و
اکنون باشگاه پاریسی ها تایید کرد که تیم پزشکی این باشگاه و کادر پزشکی
تیم ملی برزیل در مورد انجام این عمل به توافق رسیده اند و این کار در چند
روز آینده در برزیل انجام خواهد شد.
در بیانیه باشگاه پاری سن ژرمن آمده
است:” بعد از درمان های اولیه که تحت تدابیر سفت و سخت انجام شد، تصمیم
مشترک کادر پزشکی پاری سن ژرمن و تیم ملی برزیل تصمیم به عمل جراحی گرفت.”
در این بیانیه همچنین تایید شده که این تصمیم با هماهنگی خود بازیکن گرفته شده و قرار است توسط دکتر رودریگو لاسمار صورت بگیرد.
نیمار
که در تابستان گذشته با انتقالی ۲۲۲ میلیون یورو از بارسا به پاری سن ژرمن …
خبر بدی که رسما تایید شد/ نیمار زیر تیغ
!0===a.adult)&&”0″===ds