خوراکی هایی که با سرطان می جنگند

خوراکی هایی که با سرطان می جنگند
ما هر روز در معرض سموم و مواد سرطان زا هستیم. در یک شرایط ایده آل می توانیم خودمان را با غذاهای درست و مکمل های مناسب تجهیز کنیم تا بهتر با بیماری ها مبارزه کنیم، در واقع ما قادریم این سموم و مواد سرطان زا را از بدن خود دور کنیم.

دنیای پرمشغله ی امروز باعث شده به سختی بتوانیم استانداردهای لازم را حفظ کنیم و با سبک زندگی یکجانشینی که بیشتر ما در پیش گرفته ایم مصرف غذاهای فرآوری شده برایمان عادت شده است.
گفته می شود که اگر سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، نسبت به درمان جواب بهتری گرفته می شود، اما به هر حال همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. اگر بتوانیم با تغذیه از سرطان پیشگیری کنیم، ایده آل نیست؟!
وقتی صحبت از روش تغذیه ای ضد سرطان می شود، به راحتی می توانیم غذاهایی را که باید از رژیم غذایی خود حذف کنیم به خاطر بیاوریم و لیست کنیم اما غذاها و خوراکی های مفید بسیار زیادی هم وجود دارند که باید آن ها را وارد رژیم غذایی خود کنیم تا قوای بدن خود را در مبارزه با بیماری ها تقویت کنیم.
سیر
سیر حاوی ترکیبات سولفور است که می توانند سیستم ایمنی را تقویت کنند. سیر خاصیت ضد …

خوراکی هایی که با سرطان می جنگند

ما هر روز در معرض سموم و مواد سرطان زا هستیم. در یک شرایط ایده آل می توانیم خودمان را با غذاهای درست و مکمل های مناسب تجهیز کنیم تا بهتر با بیماری ها مبارزه کنیم، در واقع ما قادریم این سموم و مواد سرطان زا را از بدن خود دور کنیم.

دنیای پرمشغله ی امروز باعث شده به سختی بتوانیم استانداردهای لازم را حفظ کنیم و با سبک زندگی یکجانشینی که بیشتر ما در پیش گرفته ایم مصرف غذاهای فرآوری شده برایمان عادت شده است.
گفته می شود که اگر سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، نسبت به درمان جواب بهتری گرفته می شود، اما به هر حال همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. اگر بتوانیم با تغذیه از سرطان پیشگیری کنیم، ایده آل نیست؟!
وقتی صحبت از روش تغذیه ای ضد سرطان می شود، به راحتی می توانیم غذاهایی را که باید از رژیم غذایی خود حذف کنیم به خاطر بیاوریم و لیست کنیم اما غذاها و خوراکی های مفید بسیار زیادی هم وجود دارند که باید آن ها را وارد رژیم غذایی خود کنیم تا قوای بدن خود را در مبارزه با بیماری ها تقویت کنیم.
سیر
سیر حاوی ترکیبات سولفور است که می توانند سیستم ایمنی را تقویت کنند. سیر خاصیت ضد …
خوراکی هایی که با سرطان می جنگند