دادستان تهران: پرونده دادستان سابق در مورد زهرا کاظمی باز است/ کشف حجاب جرم بوده و پلیس به وظیفه خود عمل کند

دادستان تهران: پرونده دادستان سابق در مورد زهرا کاظمی باز است/ کشف حجاب جرم بوده و پلیس به وظیفه خود عمل کند
دادستان تهران با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام کرده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می دهند، با رد چنین ادعایی اظهار کرد: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان گردان است؛ ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده اند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم هستند

عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به ادعای یکی از مسئولان مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی، از این اظهارات انتقاد کرد و افزود: نظام اسلامی پیام آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده آل های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می کند؛ این در حالی است که برخی مسئولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند.
وی تشابه سازی میان حوادث از سوی برخی مسئولان را مورد انتقاد قرار داد و در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اظهار کرد: اظهار شده که زهرا کاظمی جاسوس نبوده و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت …

دادستان تهران: پرونده دادستان سابق در مورد زهرا کاظمی باز است/ کشف حجاب جرم بوده و پلیس به وظیفه خود عمل کند

دادستان تهران با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام کرده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می دهند، با رد چنین ادعایی اظهار کرد: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان گردان است؛ ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده اند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم هستند

عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به ادعای یکی از مسئولان مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی، از این اظهارات انتقاد کرد و افزود: نظام اسلامی پیام آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده آل های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می کند؛ این در حالی است که برخی مسئولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند.
وی تشابه سازی میان حوادث از سوی برخی مسئولان را مورد انتقاد قرار داد و در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اظهار کرد: اظهار شده که زهرا کاظمی جاسوس نبوده و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت …
دادستان تهران: پرونده دادستان سابق در مورد زهرا کاظمی باز است/ کشف حجاب جرم بوده و پلیس به وظیفه خود عمل کند