دارچین از افسردگی و اضطراب ناشی از سرب جلوگیری می کند

دارچین از افسردگی و اضطراب ناشی از سرب جلوگیری می کند
سرزمین ایرانیان- سرب یکی از فلزات پر مصرف در صنایع مختلف به خصوص تولید رنگ و لوازم آرایشی است. سابقه  استفاده از این ماده به 6 هزار سال پیش می رسد و به عنوان یکی از مواد آلاینده های محیط زیست شناخته می شود. سرب به طور عمده از طریق لوله  گوارشی و به مقدار کمتر از طریق سیستم تنفسی به بدن وارد می شود، این ماده از سد خونی-مغزی عبور می کند و پس از ورود به سیستم عصبی مرکزی موجب آسیب نواحی مختلف مغز به خصوص هیپوکامپ می شود. بررسی ها نشان داده که این ماده می تواند باعث بروز اختلالاتی نظیر افسردگی و اضطراب در حیوانات و انسان شود.
دارچین گیاهی درختی از خانواده  برگ بو است که پودر پوست داخلی آن به عنوان ادویه مصرف می شود. دارچین غنی از ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها است. اثرات ضد دیابتی، آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی، ضد باکتریایی، ضد التهابی، ضد دردی، محافظت کنندگی عصبی و کاهنده  فشار خون دارچین به اثبات رسیده است.
معصومه اصل روستا و همکارانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، اثرات ضد اضطرابی و ضد افسردگی دارچین را در موش های صحرایی که در معرض سرب بودند، مورد بررسی قرار دادند.
در این آزمایش 32 س …

دارچین از افسردگی و اضطراب ناشی از سرب جلوگیری می کند

سرزمین ایرانیان- سرب یکی از فلزات پر مصرف در صنایع مختلف به خصوص تولید رنگ و لوازم آرایشی است. سابقه  استفاده از این ماده به 6 هزار سال پیش می رسد و به عنوان یکی از مواد آلاینده های محیط زیست شناخته می شود. سرب به طور عمده از طریق لوله  گوارشی و به مقدار کمتر از طریق سیستم تنفسی به بدن وارد می شود، این ماده از سد خونی-مغزی عبور می کند و پس از ورود به سیستم عصبی مرکزی موجب آسیب نواحی مختلف مغز به خصوص هیپوکامپ می شود. بررسی ها نشان داده که این ماده می تواند باعث بروز اختلالاتی نظیر افسردگی و اضطراب در حیوانات و انسان شود.
دارچین گیاهی درختی از خانواده  برگ بو است که پودر پوست داخلی آن به عنوان ادویه مصرف می شود. دارچین غنی از ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها است. اثرات ضد دیابتی، آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی، ضد باکتریایی، ضد التهابی، ضد دردی، محافظت کنندگی عصبی و کاهنده  فشار خون دارچین به اثبات رسیده است.
معصومه اصل روستا و همکارانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، اثرات ضد اضطرابی و ضد افسردگی دارچین را در موش های صحرایی که در معرض سرب بودند، مورد بررسی قرار دادند.
در این آزمایش 32 س …
دارچین از افسردگی و اضطراب ناشی از سرب جلوگیری می کند