داعش مقصد بعدی اعضای پراکنده خود را اعلام کرد!

داعش مقصد بعدی اعضای پراکنده خود را اعلام کرد!
گروه تکفیری تروریستی داعش با انتشار تصاویر ویدئویی از طرفدارانش خواست به پایگاه های این گروه در افغانستان در استان های جوزجان ( شمال) و ننگرهار (شرق) بپیوندند.

داعش مقصد بعدی اعضای پراکنده خود را اعلام کرد!

گروه تکفیری تروریستی داعش با انتشار تصاویر ویدئویی از طرفدارانش خواست به پایگاه های این گروه در افغانستان در استان های جوزجان ( شمال) و ننگرهار (شرق) بپیوندند.
داعش مقصد بعدی اعضای پراکنده خود را اعلام کرد!