دبیر جشنواره چهارم جام جم به چرایی ها پاسخ داد

دبیر جشنواره چهارم جام جم به چرایی ها پاسخ داد
دبیر چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم از اهداف و ضرورت ها و نحوه انتخاب آثار در این جشنواره سخن گفت.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری آنا از روابط عمومی جشنواره تلویزیونی «جام جم»، محمد احسانی؛ دبیر جشنواره چهارم با اشاره به نحوه انتخاب آثار با توجه به فاصله چند ساله در برگزاری جشنواره تلویزیونی، انتخاب آثار به شبکه ها و مراکز تولیدکننده برنامه ها سپرده و از آنها خواسته شد تا برنامه هایی که شانس بیشتری در رقابت نهایی دارند انتخاب و معرفی نمایند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، چهار دبیرخانه معین و یک دبیرخانه اصلی در نظر گرفته شد. دبیرخانه های معین شامل سیما فیلم، شبکه سه، شبکه مستند و مرکزپویانمایی صبا به ترتیب وظیفه انتخاب آثار فیلم و سریال، مسابقه، مستند و انیمیشن را برعهده داشتند. در مدت تعیین شده این آثار از شبکه ها و مراکز تولید جمع آوری و بررسی و به دبیرخانه اصلی ارسال شد.
محمد احسانی رقابت میان برنامه ها را از ویژگی های این دوره از جشنواره دانسته و گفت: برخلاف جشنواره های گذشته در میدان رقابت این دوره از جشنواره تمرکز بر روی برنامه ها است و شرایط رقابت میان شبکه ها وجود …

دبیر جشنواره چهارم جام جم به چرایی ها پاسخ داد

دبیر چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم از اهداف و ضرورت ها و نحوه انتخاب آثار در این جشنواره سخن گفت.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری آنا از روابط عمومی جشنواره تلویزیونی «جام جم»، محمد احسانی؛ دبیر جشنواره چهارم با اشاره به نحوه انتخاب آثار با توجه به فاصله چند ساله در برگزاری جشنواره تلویزیونی، انتخاب آثار به شبکه ها و مراکز تولیدکننده برنامه ها سپرده و از آنها خواسته شد تا برنامه هایی که شانس بیشتری در رقابت نهایی دارند انتخاب و معرفی نمایند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، چهار دبیرخانه معین و یک دبیرخانه اصلی در نظر گرفته شد. دبیرخانه های معین شامل سیما فیلم، شبکه سه، شبکه مستند و مرکزپویانمایی صبا به ترتیب وظیفه انتخاب آثار فیلم و سریال، مسابقه، مستند و انیمیشن را برعهده داشتند. در مدت تعیین شده این آثار از شبکه ها و مراکز تولید جمع آوری و بررسی و به دبیرخانه اصلی ارسال شد.
محمد احسانی رقابت میان برنامه ها را از ویژگی های این دوره از جشنواره دانسته و گفت: برخلاف جشنواره های گذشته در میدان رقابت این دوره از جشنواره تمرکز بر روی برنامه ها است و شرایط رقابت میان شبکه ها وجود …
دبیر جشنواره چهارم جام جم به چرایی ها پاسخ داد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *