درآمد هدفمندی یارانه ها 5هزار میلیارد تومان آب رفت

درآمد هدفمندی یارانه ها 5هزار میلیارد تومان آب رفت
آریا بازار – درآمد هدفمندی یارانه ها در سال 95 که پیش تر از سوی دیوان محاسبات 36 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به 31 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
یکی از مباحثی که در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، مربوط به درآمد هدفمند کردن یارانه ها است.
به گزارش آریا بازار به نقل از فارس ، دیوان محاسبات در بخش هدفمندی یارانه، بدون آنکه وضعیت درآمدها و منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را تشریح کند، در گزارشی مبهم و ناقص فقط به سهم سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت و آورده است: منابع تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت است.
در حالی درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 31 هزار میلیارد تومان عنوان شده که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور 14 بهمن سال 95 در گفت وگویی عنوان کرده بود: براساس …

درآمد هدفمندی یارانه ها 5هزار میلیارد تومان آب رفت

آریا بازار – درآمد هدفمندی یارانه ها در سال 95 که پیش تر از سوی دیوان محاسبات 36 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به 31 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
یکی از مباحثی که در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، مربوط به درآمد هدفمند کردن یارانه ها است.
به گزارش آریا بازار به نقل از فارس ، دیوان محاسبات در بخش هدفمندی یارانه، بدون آنکه وضعیت درآمدها و منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را تشریح کند، در گزارشی مبهم و ناقص فقط به سهم سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت و آورده است: منابع تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت است.
در حالی درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 31 هزار میلیارد تومان عنوان شده که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور 14 بهمن سال 95 در گفت وگویی عنوان کرده بود: براساس …
درآمد هدفمندی یارانه ها 5هزار میلیارد تومان آب رفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *