دربی تهران این صحنه را هرگز فراموش نخواهد کرد

دربی تهران این صحنه را هرگز فراموش نخواهد کرد
صحنه فراموش نشدنی دربی تهران
دربی تهران ، یکی از این صحنه ها در دربی ۴۹ رقم خورد. استقلال و پرسپولیس در یکی از جنجالی ترین
دیدار های تاریخ فوتبال ایران برابر هم قرار گرفتند. آن مسابقه دو بر دو مساوی تمام شد
و در پایان مسابقه بازیکنان به درگیری و زد و خورد با یکدیگر پرداختند.
اما یکی دیگر از جنجال های بزرگ این دیدار را مهدی هاشمی نسب رقم زد.
او که از پرسپولیس راهی استقلال شده بود یکی از بزرگ ترین یاغیان فوتبال ایران هم به شمار می رود.
هاشمی نسب در دربی جنجالی ۴۹ در دقیقه ۸۶ گل دوم استقلال را مقابل تیم سابقش به ثمر رساند.
او پس از این گل آنچنان از خود بیخود شد که غش کرد. تصویر غش کردن
او هنوز هم یکی از جنجالی ترین لحظات تاریخ ۴۹ ساله دربی است.
جنجالی ترین دیدار های دربی تهران
غش کردن مهدی هاشمی نسب بعد از گل زدن
علی پروین سرمربی وقت پرسپولیس پس از پایان این دیدار به شدت از هاشمی نسب
که شاگرد سابق خود بود انتقاد کرد. او در مصاحبه با دوربین نود گفت: «آقای هاشمی نسب،
گل زدی که زدی حالا چرا دیگه غش میکنی؟ اینکارا چیه؟!»
هاشمی نسب نیز پس از آن دیدار در مصاحبه ای گفت:: «پس از …

دربی تهران این صحنه را هرگز فراموش نخواهد کرد

صحنه فراموش نشدنی دربی تهران
دربی تهران ، یکی از این صحنه ها در دربی ۴۹ رقم خورد. استقلال و پرسپولیس در یکی از جنجالی ترین
دیدار های تاریخ فوتبال ایران برابر هم قرار گرفتند. آن مسابقه دو بر دو مساوی تمام شد
و در پایان مسابقه بازیکنان به درگیری و زد و خورد با یکدیگر پرداختند.
اما یکی دیگر از جنجال های بزرگ این دیدار را مهدی هاشمی نسب رقم زد.
او که از پرسپولیس راهی استقلال شده بود یکی از بزرگ ترین یاغیان فوتبال ایران هم به شمار می رود.
هاشمی نسب در دربی جنجالی ۴۹ در دقیقه ۸۶ گل دوم استقلال را مقابل تیم سابقش به ثمر رساند.
او پس از این گل آنچنان از خود بیخود شد که غش کرد. تصویر غش کردن
او هنوز هم یکی از جنجالی ترین لحظات تاریخ ۴۹ ساله دربی است.
جنجالی ترین دیدار های دربی تهران
غش کردن مهدی هاشمی نسب بعد از گل زدن
علی پروین سرمربی وقت پرسپولیس پس از پایان این دیدار به شدت از هاشمی نسب
که شاگرد سابق خود بود انتقاد کرد. او در مصاحبه با دوربین نود گفت: «آقای هاشمی نسب،
گل زدی که زدی حالا چرا دیگه غش میکنی؟ اینکارا چیه؟!»
هاشمی نسب نیز پس از آن دیدار در مصاحبه ای گفت:: «پس از …
دربی تهران این صحنه را هرگز فراموش نخواهد کرد
!0===a.adult)&&”0″===ds