درخواست دختر 14ساله برای قسطی کردن دیه مقتول

درخواست دختر 14ساله برای قسطی کردن دیه مقتول
دختری که در 14 سالگی با همدستی خواهر بزرگش، شوهر وی را با خوراندن نوشیدنی مرگبار کشته و به زندان و پرداخت دیه محکوم شده بود، دیروز در دادگاه حاضر شد و ادعا کرد توان پرداخت دیه را به صورت یکجا ندارد. این دختر که حالا خواهرش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفته، درخواست اعسار را مطرح و از قضات دادگاه کمک خواست.

درخواست دختر 14ساله برای قسطی کردن دیه مقتول

دختری که در 14 سالگی با همدستی خواهر بزرگش، شوهر وی را با خوراندن نوشیدنی مرگبار کشته و به زندان و پرداخت دیه محکوم شده بود، دیروز در دادگاه حاضر شد و ادعا کرد توان پرداخت دیه را به صورت یکجا ندارد. این دختر که حالا خواهرش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفته، درخواست اعسار را مطرح و از قضات دادگاه کمک خواست.
درخواست دختر 14ساله برای قسطی کردن دیه مقتول