دریافت عوارض نخی از سیگار به سود قاچاقچیان است

دریافت عوارض نخی از سیگار به سود قاچاقچیان است
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی
گروه تولید- رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، دریافت عوارض به ازای هر نخ سیگار را بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ را به نقد گذاشت و در ارتباط با گروه هایی که از این الحاقیه منتفع یا متضرر می شوند، توضیح داد.
به گزارش جهان اقتصاد، بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
محمدرضا تاجدار – رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی – در گفت وگویی که روابطعمومی این انجمن تهیه کرده است ، در مورد ای …

دریافت عوارض نخی از سیگار به سود قاچاقچیان است

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی
گروه تولید- رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، دریافت عوارض به ازای هر نخ سیگار را بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ را به نقد گذاشت و در ارتباط با گروه هایی که از این الحاقیه منتفع یا متضرر می شوند، توضیح داد.
به گزارش جهان اقتصاد، بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
محمدرضا تاجدار – رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی – در گفت وگویی که روابطعمومی این انجمن تهیه کرده است ، در مورد ای …
دریافت عوارض نخی از سیگار به سود قاچاقچیان است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *