دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده های سال 95 تا پایان امسال

دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده های سال 95 تا پایان امسال
رییس دیوان عدالت اداری خطاب به قضات هیأت عمومی، گفت: به مدیران و دفاتر دستور دهید تا براساس اولویت، پرونده ها را برای رسیدگی در اختیار شما قرار دهند تا طبق برنامه تا پایان سال پرونده های سال ٩٥ به قبل را نداشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در نطق پیش از دستور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تقدیر از زحمات قضات شعب این دیوان، افزود: آمار رسیدگی به پرونده ها در دی ماه نسبت به ماه های پیش از آن افزایش داشته است اما حاصل کار آن گونه که دلمان می خواست نبود و بیشتر به پرونده های سال ٩٦ رسیدگی شده است این در حالی است که تمرکز بر رسیدگی به پرونده های مربوط به سال ٩٥ و قبل از آن باید باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی از اطاله دادرسی گلایه مند هستند و می گویند که سال هاست پرونده ای در دیوان عدالت اداری دارند.
به گزارش خبرگزاری ها،وی تاکید کرد: پرونده های سال های قبل در دو ماه باقی مانده تا پایان سال، رسیدگی شود تا اشکال یاد شده برطرف شود.
رییس دیوان عدالت اداری خطاب به قضات هیأت عمومی نیز گفت: به مدیران و دفاتر دستور دهید تا براساس اولویت، پرونده ها را برای رسیدگی در …

دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده های سال 95 تا پایان امسال

رییس دیوان عدالت اداری خطاب به قضات هیأت عمومی، گفت: به مدیران و دفاتر دستور دهید تا براساس اولویت، پرونده ها را برای رسیدگی در اختیار شما قرار دهند تا طبق برنامه تا پایان سال پرونده های سال ٩٥ به قبل را نداشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در نطق پیش از دستور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تقدیر از زحمات قضات شعب این دیوان، افزود: آمار رسیدگی به پرونده ها در دی ماه نسبت به ماه های پیش از آن افزایش داشته است اما حاصل کار آن گونه که دلمان می خواست نبود و بیشتر به پرونده های سال ٩٦ رسیدگی شده است این در حالی است که تمرکز بر رسیدگی به پرونده های مربوط به سال ٩٥ و قبل از آن باید باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی از اطاله دادرسی گلایه مند هستند و می گویند که سال هاست پرونده ای در دیوان عدالت اداری دارند.
به گزارش خبرگزاری ها،وی تاکید کرد: پرونده های سال های قبل در دو ماه باقی مانده تا پایان سال، رسیدگی شود تا اشکال یاد شده برطرف شود.
رییس دیوان عدالت اداری خطاب به قضات هیأت عمومی نیز گفت: به مدیران و دفاتر دستور دهید تا براساس اولویت، پرونده ها را برای رسیدگی در …
دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده های سال 95 تا پایان امسال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *