دستگیری متهم فراری پردیسبان

دستگیری متهم فراری پردیسبان
یکی از متهمان اصلی پرونده پردیسبان که گفته می شد به خارج از کشور گریخته است، روز شنبه گذشته پس از ورود به کشور در مشهد دستگیر و روانه زندان شد.
به گزارش روزنامه خراسان، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با بیان این خبر گفت: «م-د» یکی از متهمان اصلی پرونده پردیسبان حدود یک سال قبل به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام در مشهد دستگیر و روانه زندان شد اما مدتی بعد در حالی که متعهد شد حق و حقوقات شاکیان را پرداخت کند، با تبدیل قرار قانونی از سوی دادسرا و سپردن وثیقه از زندان آزاد شد تا رضایت شاکیان را جلب کند.
 قاضی «حسن حیدری» افزود: اما با گذشت مدت زمان طولانی از این ماجرا مشخص شد که او هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است و پاسخ کسی را هم نمی دهد. سرپرست مجتمع قضایی انقلاب اسلامی مشهد خاطرنشان کرد: پس از رصدهای دقیق و انجام تحقیقات بیشتر در این باره متهم مذکور دوباره از طریق قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شد تا پاسخ گوی اقداماتش باشد ولی او که احتمال می داد با تشدید قرار قانونی ممکن است دوباره روانه زندان شود به مکان نامعلومی گریخت. «قاضی حیدری» …

دستگیری متهم فراری پردیسبان

یکی از متهمان اصلی پرونده پردیسبان که گفته می شد به خارج از کشور گریخته است، روز شنبه گذشته پس از ورود به کشور در مشهد دستگیر و روانه زندان شد.
به گزارش روزنامه خراسان، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با بیان این خبر گفت: «م-د» یکی از متهمان اصلی پرونده پردیسبان حدود یک سال قبل به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام در مشهد دستگیر و روانه زندان شد اما مدتی بعد در حالی که متعهد شد حق و حقوقات شاکیان را پرداخت کند، با تبدیل قرار قانونی از سوی دادسرا و سپردن وثیقه از زندان آزاد شد تا رضایت شاکیان را جلب کند.
 قاضی «حسن حیدری» افزود: اما با گذشت مدت زمان طولانی از این ماجرا مشخص شد که او هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است و پاسخ کسی را هم نمی دهد. سرپرست مجتمع قضایی انقلاب اسلامی مشهد خاطرنشان کرد: پس از رصدهای دقیق و انجام تحقیقات بیشتر در این باره متهم مذکور دوباره از طریق قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شد تا پاسخ گوی اقداماتش باشد ولی او که احتمال می داد با تشدید قرار قانونی ممکن است دوباره روانه زندان شود به مکان نامعلومی گریخت. «قاضی حیدری» …
دستگیری متهم فراری پردیسبان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *