دلیل تشکیل صف های طولانی در مقابل صرافی ها چیست؟

دلیل تشکیل صف های طولانی در مقابل صرافی ها چیست؟
یکی از دلایل اصلی تشکیل این صفها در خیابان فردوسی عدم خرید و فروش دلار و یورو در سایر صرافی های این خیابان است.
صف های خرید ارز مقابل صرافی های توزیع کننده ارز دولتی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال طولانی تر از روزهای قبل شده است.
یکی از دلایل اصلی تشکیل این صفها در خیابان فردوسی عدم خرید و فروش دلار و یورو در سایر صرافی های این خیابان است. صرافی های مجاز که تعدادشان خیلی زیاد هم نیست به هر متقاضی در ازای ارائه  کارت ملی  ۱۰۰۰ دلار می فروشند.

بیشتر بخوانید:
توقف خرید و فروش های خیابانی ارز
برخی از صرافی های مجاز که قبلا به مشتریان اعلام کرده بودتد تنها با بلیط و پاسپورت دلار و یورو با قیمت دولتی می فروشند بعد از تکذیب بانک مرکزی و غیر قانونی خواندن این اقدام امروز کمی محتاط تر شده اند.هر چند در هفته های اخیر با سیاست جدید بانک مرکزی،  بازار آزاد ارز  تقریبا متلاشی شده ولی بازهم سودهای کلانی از این بخش به جیب برخی دلال های ارزی می رود.
اختلاف بالای دلار دولتی و آزاد موجب شده تا جمعیت زیادی ساعت ها در صف خرید دلار منتظر بمانند و سودی به جیب بزنند.بسیاری از این مردم که قصد …

دلیل تشکیل صف های طولانی در مقابل صرافی ها چیست؟

یکی از دلایل اصلی تشکیل این صفها در خیابان فردوسی عدم خرید و فروش دلار و یورو در سایر صرافی های این خیابان است.
صف های خرید ارز مقابل صرافی های توزیع کننده ارز دولتی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال طولانی تر از روزهای قبل شده است.
یکی از دلایل اصلی تشکیل این صفها در خیابان فردوسی عدم خرید و فروش دلار و یورو در سایر صرافی های این خیابان است. صرافی های مجاز که تعدادشان خیلی زیاد هم نیست به هر متقاضی در ازای ارائه  کارت ملی  ۱۰۰۰ دلار می فروشند.

بیشتر بخوانید:
توقف خرید و فروش های خیابانی ارز
برخی از صرافی های مجاز که قبلا به مشتریان اعلام کرده بودتد تنها با بلیط و پاسپورت دلار و یورو با قیمت دولتی می فروشند بعد از تکذیب بانک مرکزی و غیر قانونی خواندن این اقدام امروز کمی محتاط تر شده اند.هر چند در هفته های اخیر با سیاست جدید بانک مرکزی،  بازار آزاد ارز  تقریبا متلاشی شده ولی بازهم سودهای کلانی از این بخش به جیب برخی دلال های ارزی می رود.
اختلاف بالای دلار دولتی و آزاد موجب شده تا جمعیت زیادی ساعت ها در صف خرید دلار منتظر بمانند و سودی به جیب بزنند.بسیاری از این مردم که قصد …
دلیل تشکیل صف های طولانی در مقابل صرافی ها چیست؟