دولت همراه فرصتی برای جبران عقب ماندگی دولت الکترونیک

دولت همراه فرصتی برای جبران عقب ماندگی دولت الکترونیک
سید محمود واعظى وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین روزهاى وزارت خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز یک حرکت عظیم دیجیتالى را با ارائه خدمات دولت همراه (#4*) اعلام نمود.

به گزارش افکارنیوز ،
با یکپارچه سازی کانال های دسترسی همراه شامل کدهای دستوری (USSD)، پیامک (SMS)، پیام صوتی (VMS)، تلفن گویا (IVR)، و برنامه های کاربردی همراه (Mobile App)، احراز هویت موبایلی (m-ID) شبکه های اجتماعی (SN) و NFC تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی را قادر خواهد کرد تا انواع خدمات خود شامل خدمات محتوایی، استعلامات، درخواست و شکایات، پرداخت و غیره را به مخاطبان شامل سازمان ها و نهادهای دیگر، کسب و کارها، کارمندان و شهروندان ارائه دهند.
دولت یازدهم، با این پلتفرم یکپارچه که با شعار “شفافیت در ارائه خدمات دولتی و عمومی به مخاطبان” طراحی و پیاده سازی شده و دارای سازوکارهای لازم جهت بهره وری در فرایندهای تصمیم سازی است، میتواند به جبران عقب ماندگی های دولت الکترونیک در سال های گذشته و بهبود ارائه خدمات به مردم و ارتقا مشارکت الکترونیکی در زمانی کوتاه بپردازد.
گفتنی است …

دولت همراه فرصتی برای جبران عقب ماندگی دولت الکترونیک

سید محمود واعظى وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین روزهاى وزارت خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز یک حرکت عظیم دیجیتالى را با ارائه خدمات دولت همراه (#4*) اعلام نمود.

به گزارش افکارنیوز ،
با یکپارچه سازی کانال های دسترسی همراه شامل کدهای دستوری (USSD)، پیامک (SMS)، پیام صوتی (VMS)، تلفن گویا (IVR)، و برنامه های کاربردی همراه (Mobile App)، احراز هویت موبایلی (m-ID) شبکه های اجتماعی (SN) و NFC تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی را قادر خواهد کرد تا انواع خدمات خود شامل خدمات محتوایی، استعلامات، درخواست و شکایات، پرداخت و غیره را به مخاطبان شامل سازمان ها و نهادهای دیگر، کسب و کارها، کارمندان و شهروندان ارائه دهند.
دولت یازدهم، با این پلتفرم یکپارچه که با شعار “شفافیت در ارائه خدمات دولتی و عمومی به مخاطبان” طراحی و پیاده سازی شده و دارای سازوکارهای لازم جهت بهره وری در فرایندهای تصمیم سازی است، میتواند به جبران عقب ماندگی های دولت الکترونیک در سال های گذشته و بهبود ارائه خدمات به مردم و ارتقا مشارکت الکترونیکی در زمانی کوتاه بپردازد.
گفتنی است …
دولت همراه فرصتی برای جبران عقب ماندگی دولت الکترونیک