دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان

دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان
نخست وزیر لبنان با ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد.

دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان

نخست وزیر لبنان با ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد.
دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان