راز حذف ربیع خواه از ترکیب سرخپوشان

راز حذف ربیع خواه از ترکیب سرخپوشان
پایگاه انقلاب نیوز: شماره 18 مورد انتقاد این روزهای پرسپولیس شرایط عجیبی را بعد از دربی هشتاد و شش پشت سر گذاشت.

راز حذف ربیع خواه از ترکیب سرخپوشان

پایگاه انقلاب نیوز: شماره 18 مورد انتقاد این روزهای پرسپولیس شرایط عجیبی را بعد از دربی هشتاد و شش پشت سر گذاشت.
راز حذف ربیع خواه از ترکیب سرخپوشان