رباینده کودک 10 ساله در میاندرود دستگیر شد

رباینده کودک 10 ساله در میاندرود دستگیر شد
دادستان عمومی و انقلاب میاندرود از شناسایی و دستگیری رباینده کودک 10 ساله در این شهرستان خبر داد و گفت: نامبرده با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده است.

رباینده کودک 10 ساله در میاندرود دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب میاندرود از شناسایی و دستگیری رباینده کودک 10 ساله در این شهرستان خبر داد و گفت: نامبرده با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده است.
رباینده کودک 10 ساله در میاندرود دستگیر شد