رفع معضل کمبود پرستار در تهران با اجرای دو راهکار

رفع معضل کمبود پرستار در تهران با اجرای دو راهکار
مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به این که بیمارستان های تهران با کمبود پرستار مواجه است، گفت: ارائه امکانات ویژه اسکان در تهران برای پرستاران مقیم شهرستان و گرفتن نیروی بورسیه توسط بیمارستان ها، راهکارهایی است که می تواند معضل کمبود پرستار را مرتفع کند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، دکتر احمد نجاتیان در گفتگویی اظهار داشت: تعداد زیادی بیمارستان دولتی و غیردولتی در تهران وجود دارد و برخی پرستاران به دلایلی تمایل چندانی به حضور در بیمارستان ها و بویژه بیمارستان های دولتی ندارند، به گونه ای که مثلا در برخی آگهی های استخدام پرستار، ثبت نام به تعداد کافی انجام نمی شود که مجموع این مسائل موجب کمبود پرستار در تهران شده است.
وی با اشاره به دو راهکار برای رفع کمبود پرستار در تهران گفت: پرستارانی که برای ادامه تحصیل از شهرستان ها به تهران می آیند، پس از اتمام تحصیل دوباره به محل زندگی خود بازمی گردند. در صورتی که امکانات ویژه ای برای اسکان آن ها در نظرگرفته شود، می توان ماندگاری پرستاران شهرستانی را در تهران تضمین کرد. بحث دوم که از آن طریق می توان امید …

رفع معضل کمبود پرستار در تهران با اجرای دو راهکار

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به این که بیمارستان های تهران با کمبود پرستار مواجه است، گفت: ارائه امکانات ویژه اسکان در تهران برای پرستاران مقیم شهرستان و گرفتن نیروی بورسیه توسط بیمارستان ها، راهکارهایی است که می تواند معضل کمبود پرستار را مرتفع کند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، دکتر احمد نجاتیان در گفتگویی اظهار داشت: تعداد زیادی بیمارستان دولتی و غیردولتی در تهران وجود دارد و برخی پرستاران به دلایلی تمایل چندانی به حضور در بیمارستان ها و بویژه بیمارستان های دولتی ندارند، به گونه ای که مثلا در برخی آگهی های استخدام پرستار، ثبت نام به تعداد کافی انجام نمی شود که مجموع این مسائل موجب کمبود پرستار در تهران شده است.
وی با اشاره به دو راهکار برای رفع کمبود پرستار در تهران گفت: پرستارانی که برای ادامه تحصیل از شهرستان ها به تهران می آیند، پس از اتمام تحصیل دوباره به محل زندگی خود بازمی گردند. در صورتی که امکانات ویژه ای برای اسکان آن ها در نظرگرفته شود، می توان ماندگاری پرستاران شهرستانی را در تهران تضمین کرد. بحث دوم که از آن طریق می توان امید …
رفع معضل کمبود پرستار در تهران با اجرای دو راهکار