رقابت شبکه نمایش خانگی و صداوسیما /کدام پرطرفدارترند؟

رقابت شبکه نمایش خانگی و صداوسیما /کدام پرطرفدارترند؟
به گزارش نما – روزنامه جام جم نوشت:در سال های اخیر توانایی کارگردان های نام آشنای سینما در شبکه نمایش خانگی باعث جذب مخاطب میلیونی مردم و در نتیجه کاهش مخاطبان سریال های بی محتوای ترکی و ماهواره ای شده است، اما این مجموعه ها با توجه به میزان محبوبیت شان که تاثیرگذاری زیادی هم بر فرهنگ عمومی جامعه دارند، چقدر با شرع و عرف و سبک زندگی اسلامی- ایرانی ما سنخیت دارند؟
بدیهی است نوع پوشش شخصیت های داستان، آرایش های عجیب و غریب، عبور از خط قرمزهای رفتاری و کلامی، شکستن قبح مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و… برخی از این فیلم ها کاملا مغایر با سبک و قوانین زندگی ایرانیان در داخل کشور است و نکته اینجاست که قبح زدایی در نمایش برخی روابط و مناسبات نادرست رفته رفته بعضی از ناهنجاری های اجتماعی را تبدیل به هنجارهایی عادی و متداول می کند. بنابراین شایسته است که متولیان فرهنگی نظر ویژه ای به روند ساخت این مجموعه ها داشته باشند و این آثار را برای استفاده هرچه بهتر مخاطبان ایرانی بررسی نمایند.
محمدرضا عباسیان ـ مدیر عامل اسبق موسسه رسانه های تصویری،دبیر سابق جشنواره فیلم فجر و جشنواره یاس …

رقابت شبکه نمایش خانگی و صداوسیما /کدام پرطرفدارترند؟

به گزارش نما – روزنامه جام جم نوشت:در سال های اخیر توانایی کارگردان های نام آشنای سینما در شبکه نمایش خانگی باعث جذب مخاطب میلیونی مردم و در نتیجه کاهش مخاطبان سریال های بی محتوای ترکی و ماهواره ای شده است، اما این مجموعه ها با توجه به میزان محبوبیت شان که تاثیرگذاری زیادی هم بر فرهنگ عمومی جامعه دارند، چقدر با شرع و عرف و سبک زندگی اسلامی- ایرانی ما سنخیت دارند؟
بدیهی است نوع پوشش شخصیت های داستان، آرایش های عجیب و غریب، عبور از خط قرمزهای رفتاری و کلامی، شکستن قبح مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و… برخی از این فیلم ها کاملا مغایر با سبک و قوانین زندگی ایرانیان در داخل کشور است و نکته اینجاست که قبح زدایی در نمایش برخی روابط و مناسبات نادرست رفته رفته بعضی از ناهنجاری های اجتماعی را تبدیل به هنجارهایی عادی و متداول می کند. بنابراین شایسته است که متولیان فرهنگی نظر ویژه ای به روند ساخت این مجموعه ها داشته باشند و این آثار را برای استفاده هرچه بهتر مخاطبان ایرانی بررسی نمایند.
محمدرضا عباسیان ـ مدیر عامل اسبق موسسه رسانه های تصویری،دبیر سابق جشنواره فیلم فجر و جشنواره یاس …
رقابت شبکه نمایش خانگی و صداوسیما /کدام پرطرفدارترند؟