رقص دختران در مقابل شهردار تهران و واکنش کاربران در فضای مجازی!

رقص دختران در مقابل شهردار تهران و واکنش کاربران در فضای مجازی!
روز گذشته همایش بانوان شاغل شهرداری تهران به مناسبت ولادت حضرت زهرا(ع) با حضور محمدعلی نجفی شهردار تهران و تعدادی از معاونان و مشاوران وی از جمله فاطمه راکعی مشاور شهردار در امور زنان برگزار شد.در بخشی از این همایش، چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند. رقص دختران در مقابل شهردار تهران انتقادات زیادی نسبت به شهردار تهران به دنبال داشته است؛
شهردار تهران
رقص دختران در مقابل شهردار تهران در روز ولادت حضرت زهرا
حمید رسایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در متنی در این زمینه نوشته است:
“فیلمی که می بینید، گوشه ای از مراسم شهرداری تهران در برج میلاد است که به مناسبت روز زن با حضور شهردار و معاونین وی برگزار شده است. در این مراسم دخترکانی می رقصند و نوازندگانی می نوازند و بانوانی هم می خوانند! بدون تردید، هیچ نسبتی بین این مراسم با این کیفیت و بانویی که بر اساس باورها، اعتقادات و رفتارهای وی، روز تولد ایشان به نام روز مادر و یک هفته به نام بزرگداشت مقام زن نام گذاری شده، نیست.
اما از این که بگذریم باید به تهرانی های عزیز یادآور شد که از دل چنین …

رقص دختران در مقابل شهردار تهران و واکنش کاربران در فضای مجازی!

روز گذشته همایش بانوان شاغل شهرداری تهران به مناسبت ولادت حضرت زهرا(ع) با حضور محمدعلی نجفی شهردار تهران و تعدادی از معاونان و مشاوران وی از جمله فاطمه راکعی مشاور شهردار در امور زنان برگزار شد.در بخشی از این همایش، چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند. رقص دختران در مقابل شهردار تهران انتقادات زیادی نسبت به شهردار تهران به دنبال داشته است؛
شهردار تهران
رقص دختران در مقابل شهردار تهران در روز ولادت حضرت زهرا
حمید رسایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در متنی در این زمینه نوشته است:
“فیلمی که می بینید، گوشه ای از مراسم شهرداری تهران در برج میلاد است که به مناسبت روز زن با حضور شهردار و معاونین وی برگزار شده است. در این مراسم دخترکانی می رقصند و نوازندگانی می نوازند و بانوانی هم می خوانند! بدون تردید، هیچ نسبتی بین این مراسم با این کیفیت و بانویی که بر اساس باورها، اعتقادات و رفتارهای وی، روز تولد ایشان به نام روز مادر و یک هفته به نام بزرگداشت مقام زن نام گذاری شده، نیست.
اما از این که بگذریم باید به تهرانی های عزیز یادآور شد که از دل چنین …
رقص دختران در مقابل شهردار تهران و واکنش کاربران در فضای مجازی!