روحانی به افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دعوت شد

روحانی به افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دعوت شد
رئیس فیفا رسما از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه دعوت کرد.

روحانی به افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دعوت شد

رئیس فیفا رسما از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه دعوت کرد.
روحانی به افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دعوت شد